Jeesus antaa elämän!

Näin me uskomme

Raamattu:

Me uskomme Raamattuun muuttumattomana ja iankaikkisena Jumalan ilmoituksena, joka on kirjoitettu Pyhän Hengen johdossa meille. Raamattu on ainut oppimme perusta.

Jumala:

Uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Isä:

Jumala on iankaikkinen Isä, joka on luonut koko luomakunnan. Hän myös ylläpitää ja hallitsee koko luomakuntaa. Jumala on pyhä ja vanhurskas, laupias ja armahtavainen ja Hän rakastaa luomaansa ihmistä. Jumala on Henki, ja hän on kaikkivoipa, kaikkitietävä ja kaikkialla oleva.

Poika :

Jumalan Poika, Jeesus Kristus, on myös iankaikkinen Jumala. Jeesus Kristus tuli ihmiseksi lunastaakseen syntiinlankeemuksen tähden synnin alaisuuteen joutuneen ihmiskunnan. Hän kuoli vapaaehtoisesti ristillä syntiemme tähden ja uskomalla Häneen (Jeesukseen ) syntiemme sovittajana pelastumme iankaikkiseen elämään.

Uskomme myös Jeesuksen ylösnousemukseen, Hänen toiseen tulemukseensa sekä uskovien ylöstempaukseen Hänen tulleessaan omiansa hakemaan.

Pyhä Henki:

Pyhä Henki on jumaluuden kolmas persoona ja toimii yhdessä Isän ja Pojan kanssa. Pyhä Henki toimii maan päällä kirkastaakseen ihmiselle Jeesuksen Kristuksen Vapahtajana. Pyhä Henki on mukana uudestisynnyttämässä ihmistä elävään toivoon. Jeesus kastaa uskovat Pyhällä Hengellä, jonka kautta ihminen saa voiman elää arkipäivää. Pyhä Henki varustaa Jeesukseen uskovan armolahjoilla seurakunnan rakentumiseksi.

Uudestisyntyminen:

Kun ihminen ottaa Sanan vastaan uskoen Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan, hän saa synnit anteeksi yksin Jumalan armosta ja kokee uudestisyntymisen. Uudestisyntyminen on Jumalan teko ihmisessä uskon kautta. Siinä ihmiselle lahjoitetaan Jumalan vanhurskaus ilman ihmisen omia ansioita.

Kaste:

Uudestisyntymiseen kuuluu erottamattomasti kaste. Kun ihminen on uudestisyntynyt uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, hänen tulee kastattaa itsensä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kasteen kautta uskova liittyy paikallisen seurakunnan jäsenyyteen. Kaste tapahtuu upotuskasteena Raamatun mallin mukaan.

Seurakunta:

Kaikki Kristukseen uskovat kuuluvat yhteen seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, jonka rajat eivät kulje paikallisten seurakuntarajojen mukaan. Mutta tämä seurakuntayhteys voidaan kokea vain paikallisseurakuntayhteytenä. Paikallisseurakunnan yhteyteen tulevat ne, jotka ovat uskoneet Jeesukseen Kristukseen ja antaneet kastaa itsensä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurakunta koostuu vajavaisista ihmisistä, jotka elävät Jumalan anteeksiantamuksen ja armon varassa. Helluntaiseurakunnassa on seurakunnan johdossa Uuden Testamentin mukaan järjestetty vanhimmisto. Seurakunnan talous rakentuu vapaaehtoisten lahjojen varaan, jotka kerätään perinteisellä kolehdinkannolla. Seurakunnat ovat perustaneet valtakunnallisia yhdistyksiä hoitamaan yhteisiä käytännön asioita.

Ehtoollinen:

Seurakunta viettää Herran ehtoollista Jeesuksen antaman esimerkin mukaan. Ehtoolliselle osallistuvat helluntaiseurakunnassa ne, jotka ovat uskossa ja uskoontulon jälkeen kasteella käyneet.

Etusivulle